İnsan Kaynakları Politikamız

 İnsan kaynakları politikasının dayandığı başlıca ilkeler aşağıda yer almaktadır.


İşe alınmış ya da alınacakların, özellikle kişilik ve yeteneklerine uygun işlerde çalışmalarına özen gösterilir. Bu amaçla, gerek yeni katılacak, gerekse çalışmakta olan elemanlarda ilke olarak iş tatmini ön planda tutulur. Bu nedenle, çalışanların kendi işleriyle ilgili yetki ve sorumlulukları benimsetilir. Elemanların yetkin birer çalışan olmaları için, gelişmeleri sürekli teşvik edilir, eğitilir ve desteklenir.

Eleman alımlarında norm kadro çizelgesi dikkate alınarak personelin optimum verimle çalışmasını sağlanır.

Personelin atılımcı ve yaratıcı çalışmalarına teşvikte bulunulur.

Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle şirket içinden eleman yetiştirmek ve yerleştirmek için, gerekli alt yapı hazırlanır.

Uyumlu, esnek ve duyarlı bir kadro yaratmak için en üst çaba sarf edilir.

Çalışanların sorumluluk bilincini geliştirmek için, her türlü destekte bulunulur.

Çalışanlarımızın güvenliğini ve mutluluğunu ön planda tutacak, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanır.

Çalışanların insana, çevreye, kaliteye ve müşteri memnuniyetine duyarlı olmaları konusunda gerekli politikalar oluşturulur.

Çalışanların bağılığını güçlendirecek, öneri ve beklentilerini dikkate alan, ve bunları her eğitimlerle destekleyen, her kesçe benimsenmiş bir İnsan Kaynakları politikası oluşturmaktır.

belgeler

Yukarı ^