KALİTE POLİTİKASI

Misyon

 

Soğuk şekillendirilmiş sac ve alüminyum parçaları ile bunlar için gerekli üretim araçlarını müşteri beklentilerini aşarak, kuruluş bağlamı çerçevesinde, çevreye, doğaya ve çalışanlarımıza karşı yasal ve etik yükümlülüklerini yerine getirip, potansiyel riskleri analiz ve bertaraf ederek, üretmek ve sunmaktır.

 

Vizyon

 

Müşterileri beklentilerini kalite, maliyet ve lojistik performansımızla aşarak sektöründe tercih edilen kuruluş olmak, çevre ve doğaya katkıda bulunarak doğal ve maddi kaynakların tüketimini bu anlamda en az seviyede tutmak ve tedarikçilerimizin de bu faaliyete katkıda bulunmasına öncülük etmektir.

 

Değerler

 

Kişisel sorumluluk ve sahiplenme
Sürekli iyileştirme
Ekip çalışması
Çevreyi koruma
Müşteri memnuniyetini herkesin öncelikli işi olarak kabul etmek
Toplumsal sorumluluk
Doğaya ve doğal kaynaklara saygı
Bireye saygı ve fırsat eşitliği
Tedarikçi geliştirme


01.08.2017_Rev7

 

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

·         Doğal kaynakların tüketimini azaltan metotları kullanmak, yeniden kullanım ve geri dönüş operasyonlarının arttırmak

·         Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, işletme içerisinde bulunan herkesin korunması amacı ile, tüm yasal mevzuat ve sistematik şartları yerine getirmek

·         İş Güvenliğine ilişkin şartları sürekli iyileştirmek

·         Temel Hedef olan ‘0’ iş kazası hedefini yakalamak

·         Tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasalarını yakından izleyerek bağlı kalmak,

·         Tedarikçilerimizi çevre, iş sağlığı ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmek,

·         Çevre, İş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek,

·         Fabrika sınırları içerisinde çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak,

·         Makine araç, cihaz, tezgah ve malzeme hareketleri gibi üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmek,

·         Çalışma ortamından doğan potansiyel tehlikeleri en aza indirmek, sağlık aktivitelerini planlamak ve sağlıklı çalışma şartları yaratmak,

·         Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler planlamak ve devreye almak

Firma faaliyetinden kaynaklanan, gürültü, toprak, hava, su vb. her türlü kirliliğin önlenmesi için önlem almak ve sürekliliğini sağlamak


16.04.2012 rev5


 


belgeler

Yukarı ^