Değerlerimiz

  • Kişisel Sorumluluk ve Sahiplenme
  • Sürekli iyileştirme
  • Ekip Çalışması
  • Çevreyi Koruma
  • Müşteri Memnuniyeti Herkesin Öncelikli İşi Olarak Kabul Etme
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Doğay ve Doğal Kaynakları Koruma ve Saygı Gösterme
  • Bireye Saygı ve Fırsat Eşitliği
  • Tedarikçi Geliştirme